ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.
ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΤΖΙΑΚΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

353 ΑΓΡ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ Τ.Θ. 5 - 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ
Τηλ.:(+30) 2322 020041, Fax:(+30) 2310 569818

Α.Φ.Μ. 800317287, Δ.Ο.Υ.: ΣΕΡΡΩΝ,
Αριθμός ΓΕΜΗ 114542605000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2017 view download